INFORMACJA

Nowy projekt 2 1
Nowy projekt 2 1

INFORMACJA

dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalacje OZE

Burmistrz Zawichostu informuje, że został ogłoszony uzupełniający nabór osób zainteresowanych dofinansowaniem zakupu i  montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach prowadzonego przez Gminę Zawichost projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy w ramach w/w projektu  prosimy   o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,   ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, II piętro, pok. nr 19   w godzinach od 7:00 do 15:00

w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r.

Projekt umowy do zapoznania

Załączniki:

1. Projekt umowy.

2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.