Wyniki badań wody z ujęć Wygoda, Zawichost i Czyżów

kranik
kranik

Zakład Gospodarki Kumunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście przedstawia wyniki badań jakości wody z ujęć Wygoda, Zawichost i Czyżów przez EKO Projekt Laboratorium Badań Środowiskowych z dnia 18.10.2019r.

Wyniki do pobrania>>>