Informacja

Nowy projekt 1
Nowy projekt 1

Burmistrz Zawichostu informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Program Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2020 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zgodnie z Zarządzeniem Nr 184/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 21 października 2019 roku.


Projekt konsultowany będzie w okresie od 21.10.2019r. do 05.11.2019 r.


Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przestać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, lub przesłać za porednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( Projekt programu współpracy do pobrania>>>