okiyfse
News

MINĘŁO JUŻ 10 LAT…

Minęło już 10 lat od października 2009 roku, kiedy Szkole Podstawowej nadano imię Ziemi Zawichojskiej. Rocznicę tę świętowaliśmy wraz z uroczystością Ślubowania uczniów klasy pierwszej.        Dla społeczności szkolnej i lokalnej była to okazja do […]

lo
News

POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Postanowienie do pobrania>>>

1 6
News

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście odbyła się promocja publikacji pt. „Miasto movie o tradycji- obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy”.

W wydarzeniu wzięli udział: Katarzyna Kondziołka burmistrz Zawichostu, Tomasz Siwek zastępca burmistrza, radni, ks. Proboszcz Piotr Szpyt, Anna Żak dyrektor Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, Agnieszka Gubernat-Gajek zastępca dyrektora Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, Marzena […]

Nowy projekt 1
News

Informacja

Burmistrz Zawichostu informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Program Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2020 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami […]