Projekt umowy na dostawę i wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii dla mieszkańców

Nowy projekt 2 1
Nowy projekt 2 1

Gmina Zawichost udostępia projekt umowy na dostawę i wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii.

Mieszkańców, którzy zgłosili się do projektu prosimy o zapoznanie sie z projektem umowy oraz klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

1. Projekt umowy.

2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.