Podpisanie umów na przebudowę i remont dróg w gminie Zawichost

555
555

Podpisanie umów na przebudowę i remont dróg w gminie Zawichost. Łączna wysokość uzyskanego dofinansowania wyniosła 623 800,00 złotych. Dzięki rządowym pieniądzom przebudowano i wyremontowano drogi w miejscowościach: Linów Góry, Piotrowice, Linów Honorów-Linów Pasy, Podszyn, Linów Kolonia-Linów.