3Herb Zawichostu 1
News

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

W spotkaniu w Zawichoście, dotyczącym zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie gminy, wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek. Gmina Zawichost dostała rządowe wsparcie na przebudowę i remont dróg w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dzięki pozyskanemu […]

zboże
News

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Zgodnie z ósmym raportem dotyczącym monitoringu suszy ogłoszonym w dniu 02.08.2019r. przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie Miasta i Gminy Zawichost dotyczy: 1.   gleb kategorii I (bardzo podatna na suszę: piasek luźny, piasek […]