Nabór wniosków numer 2/2019 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej

New Project 2
New Project 2

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 2/2019 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, w trakcie którego przekazane zostaną informacje dotyczące zasad naboru oraz wypełniania wniosków i biznesplanu.

Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. w piątek o godzinie 10.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.