Nasi dzielni strażacy ruszają na pomoc!

Nowy projekt 6
Nowy projekt 6

W dniu 29.06.2019 roku, Jednostki OSP Zawichost oraz OSP Dziurów, będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym będą brały charytatywny udział przy usuwaniu skutków powodzi (ulewnego deszczu) w miejscowości Wierzchowiska II woj.Lubelskie.

OSP Zawichost – 1 samochód bojowy  i  czterech strażaków.

OSP Dziurów    – 1 samochód bojowy  i   czterech strażaków