ŻOŁNIERZE 10. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ WSPIERAJĄ ŚWIĘTOKRZYSKIE SŁUŻBY

3 1
3 1

Świętokrzyscy Terytorialsi wspierają działania strażaków w gminie Zawichost powiat Sandomierski . Od wczesnych godzin porannych  50 żołnierzy 101 batalionu lekkiej piechoty pomaga w umacnianiu wałów na Wiśle. Kolejnych 50 przemieszcza się do Sandomierza.

Na wniosek wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtaszek skierowany do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła działania mające na celu wsparcie miejscowych służb w likwidacji skutków klęski żywiołowej.

Będący w gotowości żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej świętokrzyskiej brygady od wczesnych godzin porannych zgłaszają się na Kielecką Bukówkę. Gotowi do służby, wyposażeni w niezbędny sprzęt, wyruszyli do miejscowości Zawichost. Tam 50 z nich wspiera działania straży pożarnej, polegającej na umacnianiu wałów Wisły workami z piaskiem. Kolejnych 50 wyruszyło do Sandomierza gdzie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego podejmie decyzje o użyciu żołnierzy.

W tej chwili 100 naszych żołnierzy wspiera województwo świętokrzyskie w likwidacji skutków klęski żywiołowej, reszta żołnierzy naszej brygady czeka w gotowości. W razie alarmu żołnierze w ciągu 6 godzin mogą stawić się w każdym miejscu w województwie. Dotyczy to także osób, które w tym czasie będą w pracy – dodaje płk Artur Barański dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

10. ŚBOT rozpoczęła formowanie w styczniu 2018r.. Obecnie w brygadzie służy około 750 „Terytorialsów”, obecna sytuacja jest dla żołnierzy pierwszym, tak poważnym sprawdzeniem umiejętności.

ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO

Daniel WOŚ

Rzecznik Prasowy

10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej