INFORMACJA

Burmistrz Zawichostu informuje, iż wydał Zarządzenie Nr 85 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w  sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Treść zarządzenia dostępna w załączeniu.

Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu