OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZAWICHOSTU Z DNIA 24 KWIETNIA 2019R.

New Project 3 1
New Project 3 1

 Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 24 kwietnia 2019r.

W sprawie podziału Gminy Zawichost  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Obwieszczenie do pobrania>>>