MŁODZIEŻ (Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO) ZAPOBIEGA POŻAROM!

New Project 1
New Project 1

Młodzież (z powiatu sandomierskiego) zapobiega pożarom!

2 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście odbył się powiatowy etap  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, którego organizatorem  była Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przy współpracy Miasta i Gminy Zawichost. Otuchy uczestnikom dodawali zaproszeni goście:

Andrzej Swajda- Sekretarz Powiatu Sandomierskiego, st.kpt. Piotr Krytusa- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Waldemar Maruszczak- Radny Rady Powiatu Sandomierskiego, Bolesław Gradziński- Prezes Zarządu  Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sandomierzu, Katarzyna Kondziołka- Burmistrz Zawichostu, Anna Żak -Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście oraz Agnieszka Gubernat- Gajek- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście.

W eliminacjach wzięło udział 22 uczniów,  z  trzech grup wiekowych, reprezentujących szkoły powiatu sandomierskiego.

Zmagania konkursowe dotyczyły zagadnień związanych z: tradycją i historią straży pożarnej, przepisami z zakresu ochrony ludności, ekologii, rolnictwa;  zadaniami ochrony przeciwpożarowej; przyczynami oraz okolicznościami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów; organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczej; zasadami udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej; zasadami ewakuacji; sprzętem ratowniczo-gasniczym.

Po części konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście udali się na obiad, ufundowany przez Panią Katarzynę Kondziołkę -Burmistrz Zawichostu.  Rozstrzygnięcie eliminacji poprzedził pokaz sprzętu, który przeprowadził Jarosław Siemieniec-Prezes OSP Zawichost.

Po sprawdzeniu testów komisja konkursowa  w składzie: st.kpt.Tomasz Chmielewski, Małgorzata Ura oraz  dh  Tomasz Lis -przedstawiła wyniki, najwyższą punktację w turnieju uzyskali:

KATEGORIA I ( klasy I-VI)

  • Marta Stylska (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Bilczy)

            KATEGORIA II (klasy VII –VIII , III Gim.)

  • Patryk Borowski (Szkoła Podstawowa w Darominie)

             KATEGORIA III (klasy ponadgimnazjalne)

  • Mateusz Mazur (Liceum Ogólnokształcące nr II im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu)

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a laureaci również nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu oraz upominki od Starost Sandomierskiego, związane z powiatem sandomierskim, który będą reprezentować na eliminacjach wojewódzkich już pod koniec kwietnia.

Monika Majewska – Bartos