INFORMACJA WYBORCZA

New Project 3 1
New Project 3 1

Informacja wyborcza

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego Burmistrz Zawichostu informuje, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost odbywa się do dnia 26 kwietnia 2019r. włącznie – codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.00 do godz.15.00. Natomiast Urzędnik Wyborczy w Gminie Zawichost dyżur pełnić będzie w dniach 24 i 26 kwietnia od godziny 14.00 do 15.00. Zgłaszanie kandydatów winno być na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 27 lutego 2019r., w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach>>>