W Zawichoście zostaną wyremontowane drogi wojewódzkie. Środki przekazało MON – SandomierzTV.pl

Nowy projekt 12
Nowy projekt 12