OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok .


Rodzaj zadania :

1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .
2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .

Do dnia 04.03. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , które spełniała określone wymogi .

Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

zadanie nr 1 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost

zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost

Na realizację zadania nr 2 – nie została złożona żadna oferta .

Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej na 2019 rok – wynosi 7. 000,00 zł.


Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka