News

Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok . Rodzaj zadania : 1. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy […]