Statut Gminy Zawichost
Uchwała Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost>>>

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Zawichost zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost.>>>

Uchwała Nr III/24/2019 Rady Miejskiej Zawichost zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost.>>>