Logo Miasto i Gmina Zawichost

Archiwum newsów, strona 35

Obrazek dla news_187

OTWARTY KONKURS OFERT

16.03.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

więcej

Obrazek dla news_183

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

15.03.2017

Prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju platforma biznes.gov.pl to baza wiedzy dla przedsiębiorców na każdym etapie działalności

Ponad 400 artykułów o tym, jak prowadzić biznes. Ponad 300 e-usług, w tym blisko 150 poradników dla przedsiębiorców — to tylko niektóre elementy, jakie można znaleźć na portalu biznes.gov. pl prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. To kompleksowe źródło informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i tych, którzy od wielu lat prowadzą swój biznes.

więcej

Obrazek dla news_182

Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert

07.03.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na  2017 rok .

Rodzaj zadania :

  1. Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów  w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.
  2. Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach   ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .

Do dnia 27.02. 2017 roku wpłynęła jedna  oferta , która spełniała określone wymogi .

  Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost

 ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost

                         

 Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu  

 pomocy społecznej na 2017 rok – wynosi  20. 000,00 zł.

więcej

FERIADA 2017 - PODSUMOWANIE

23.02.2017

Tegoroczna FERIADA zapadnie w naszej pamięci, jako cudowne dwa tygodnie, w trakcie których dzieci i młodzież z terenu całej gminy aktywnie i twórczo spędzały zimowe popołudnia. Ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników zajęć cieszyły się warsztaty plastyczno-techniczne: „Domowe zoo-mój przyjaciel kot i pies” (technika orgiami); „Ocean w słoiku”; „Świat pełen dźwięków- jak samemu stworzyć instrument”, a także „Fizyka dźwięku-poznaj świat” oraz „Spódniczki TUTU”.

więcej

Obrazek dla news_178

Konkurs pn. „W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!"

23.02.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie pn. „W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!". Jego celem jest pokazanie korzystnych zmian, jakie zaszły w świętokrzyskich miastach i gminach od początku istnienia województwa, czyli od 1 stycznia 1999r. Konkurs ma także odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się życie młodych ludzi, ich najbliższe otoczenie, miejsce nauki i wypoczynku.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.