Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

Zapraszamy do udziału w konferencji "Innowacyjne rozwiązania dla upraw ogrodniczych dla zwiększenia ich dochodowości (gatunki alternatywne)”

15.11.2018

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”

zaprasza na konferencję realizowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pn. „Innowacyjne rozwiązania dla upraw ogrodniczych dla zwiększenia ich dochodowości (gatunki alternatywne)”

Termin konferencji: 29 listopada 2018 r.
Miejsce konferencji: Obrazów 56 (koło Sandomierza)

W województwie świętokrzyskim produkcja sadownicza zajmuje znaczącą pozycję. Gospodarstwa tego sektora są obecnie uczestnikami rynku globalnego, którego cechą charakterystyczną jest duża różnorodność produktu i jego ciągłe doskonalenie pod tym kątem. Takimi specyficznymi dla naszego regionu gatunkami były do tej pory brzoskwinie i morele, niestety zmieniające się uwarunkowania klimatyczne spowodowały nasilenie chorób kory i drewna, a co za tym idzie usunięcie znacznej części tych sadów. Poszukiwanie nowych gatunków roślin sadowniczych dla poszerzenia produkcji (np. jagoda kamczacka, świdośliwa, jeżyna bezkolcowa, borówka brusznica i wysoka) oraz nowych technologii ich uprawy i przetwarzania, prowadzących do uzyskania stabilnego, pełnowartościowego i lepszego pod względem jakości produktu, może znacząco wspomóc konkurencyjność gospodarstw, przede wszystkim tych mniejszych, niestabilnych finansowo i zapewnić zwiększenie zysków z działalności ogrodniczej, dodatkowo również przy wsparciu finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach konferencji uczestnikom przybliżony zostanie temat upraw alternatywnych (np. jagoda kamczacka, świdośliwa, jeżyna bezkolcowa, malina kolorowa, pigwa, pigwowiec i rokitnik), technologii i organizacji ich uprawy, dostępnych gatunków i odmian oraz możliwości ich sprzedaży i wykorzystania do przetwórstwa (w tym lokalnego).

Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Organizator zapewnia udział w wykładach merytorycznych związanych z przedmiotową tematyką konferencji, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
Dojazd do miejsca konferencji na koszt własny uczestnika.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), a następnie:

  • przesanie na adres: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem „Konferencja ogrodnicza”
  • złożyć osobiście w siedzibie ŚODR w Sandomierzu (pokój nr 3 lub 20)

Termin przesyłania/dostarczania zgłoszeń: do 23.11.2018 r.

Propozycję uczestnictwa w konferencji kierujemy do producentów sektora ogrodniczego i rolniczego, owocowych grup producentów, doradców do spraw produkcji ogrodniczej, przedstawicieli szkół ogrodniczych i jednostek naukowych, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców działających na rzecz sektora ogrodniczego i spożywczego.


Osoby do kontaktu:

  • Elżbieta Krempa
  • Izabela Niedobit
  • tel.: 15 833 31 00
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program konferencji 2018-11-09 404.7KB pobierz plik: Program konferencji
docx Karta zgłoszeni uczestnicwa 2018-11-09 129.51KB pobierz
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.