Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 240

Inrormacja w sprawie składania protokołów w ARiMR

22.09.2017

W nawiązaniu do pisma znak IR.III.7160.46.2017 z dnia 31 sierpnia br. w sprawie uruchomienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy dla poszkodowanych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w bieżącym roku, proszę o informowanie producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. przymrozków wiosennych o możliwości składania w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o udzielenie pomocy bez załączania do nich potwierdzonych przez Wojewodę protokołów z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwie rolnym.

     Z uwagi na fakt dużej ilości protokołów, które zostały przesłane do służb Wojewody celem potwierdzenia, brak jest możliwości potwierdzenia wszystkich protokołów w wymaganym terminie. Do dnia dzisiejszego zostało potwierdzonych ok. 4 000 szt. protokołów, jednak do potwierdzenia oczekuje jeszcze 2 000 szt. Protokołów. Niestety, ze względu na liczne błędy duża część protokołów musi być korygowana, co wymaga odesłania tych dokumentów i ich ponownej weryfikacji po dokonaniu poprawek. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z ARMiR, producenci rolni, którzy złożą wnioski bez wymaganych protokołów będą mieli możliwość uzupełnienia wniosku po otrzymaniu potwierdzonego protokołu z gminy.
Wszystkie protokoły, które zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym
przez służby Wojewody oraz potwierdzone zostaną niezwłoczne przekazane do Komisji Gminnej celem dalszego procedowania.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Jacek Sułek
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.