Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 221

Park Etnograficzny „Pod Kogutem

07.08.2017

Od  1 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. realizowane jest we wsi Dąbie zadanie publiczne
„Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie” , współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  - FIO 2017 w ramach działania: Rozwijanie Edukacji  Obywatelskiej i kompetencji społecznych.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla 9 mieszkańców Dąbie (na potrzeby realizacji projektu została powołana Dąbska Grupa Inicjatywna) z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, praw i obowiązków obywatelskich oraz diagnozy potrzeb
 i potencjału społecznego, przeprowadzono ankiety i wywiadów grupowych.  Mieszkańcy Dąbia podjęli wspólną decyzję dotyczącą realizacji  4 inicjatyw społecznych:  wakacje dla dzieci ze wsi Dąbie,  zadaszony  przystanek  autobusu szkolnego i komplet ławek i koszy na śmieci na terenie wsi, boisko do piłki nożnej oraz Dzień Dąbia – święto wsi  oraz  festyn dla mieszkańców  połączony z  zabawą taneczną, które wejdzie  do stałego kalendarza imprez dąbskich.

Obecnie przystępujemy do realizacji wyżej wymienionych inicjatyw finansowany z programu FIO 2017. Od 21 lipca 2017 r. działa już prężnie  Wakacyjna Akademia  „Pod Kogutem” dla dzieci.


9 września 2017 r. od 16.00-20.00  – kolejne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie „Wehikuł czasu” - to nazwa wydarzenia, którego celem  jest ocalenie od zapomnienia utraconego  krajobrazu dziedzictwa i  wizerunku dawnej wsi  zawichojskiej. W programie: pokazy, wystawy, prelekcje, promocja wyrobów rękodzielniczych lokalnych twórców, prezentacja poezji Jerzego Banajskiego, promocja  produktów  rolnych gospodarstw ekologicznych z terenu gminy Zawichost, koncert zespołu folkowego oraz swojskie jadło.

Organizator: Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”.

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.


W rocznicę „Cudu nad Wisłą 1920”

12 sierpnia  2017 r.  organizujemy w parku Etnograficznym „Pod Kogutem”  obchody  „Cudu nad Wisłą” . Jest to rodzaj wydarzenia  religijno-patriotycznego dla mieszkańców wsi Dąbie
oraz pozostałych wsi gminy Zawichost.

Wydarzenie to  wpisuje się w Rok Wisły oraz jest okazją do upamiętnienia udziału mieszkańców wsi Dąbie w Bitwie Warszawskiej 1920.  Pragniemy w ten sposób krzewić tradycje patriotyczne wśród mieszkańców wsi,  przypomnieć młodemu pokoleniu historię zarówno narodu polskiego, jak i historię ich przodków.

W ramach obchodów zorganizowana zostanie Msza Polowa w Parku Etnograficznym
„Pod  Kogutem”,  poświecenie kapliczek drewnianych wzniesionych przez Fundację „Dla Pokoleń”
ku pamięci  walczących o wolność Ojczyzny mieszkańców wsi Dąbie oraz gminy Zawichost, wykład historyczny profesora Stanisława Rogali z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,   koncert pieśni patriotycznych Zespołu Śpiewaczego „Zawichost” oraz wspólne śpiewanie. Obchody zakończą się  piknikiem i ogniskiem integracyjnym.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.