Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 164

PODSUMOWANIE ROKU 2016

05.01.2017

W roku 2016  udało się przeprowadzić wiele istotnych dla Gminy inwestycji i przedsięwzięć.

Miniony  rok obfitował przede wszystkim w liczne inwestycje drogowe.

Wyremontowano i przebudowano ponad  4 047  m dróg należących do Gminy  oraz we współpracy z Powiatem Sandomierskim 1 100m  drogi powiatowej.

Gmina poniosła  z tego tytułu nakłady w wysokości 1 104 213,81zł , pozyskano na ten cel  ponad  718 841 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Łączna wartość inwestycji drogowych na terenie Gminy Zawichost (łącznie z droga powiatową ) wyniosła  1 231 976,81zł, środki własne Gminy stanowiły kwotę  385 372,81zł.

Przedsięwzięcia  drogowe w 2016r. :

 1. Droga Czyżów – Duży Las – Kolecin – 1 170m  - wartość 159 999,48 , dofinansowanie z MSWiA – 127 999zł

 1. Droga w Czyżowie Plebańskim  - 390m – wartość zadania 95 067,71, dofinansowanie z MSWiA 58 270zł

 1. Utwardzenie placu dojazdowego do 46 garaży na ul. Sportowej 600 m.kw. -  200 m.b – wartość zadania 33 599,30zł.

 1. Droga Linów Tartak – Suchodółka – 371m wartość zadania 89 639,28zł, dofinansowanie z MSWiA  - 71 711zł.

 1. Droga Zawichost ul. Górki  - 450m , wartość zadania 132 642,08, dofinansowanie z MSWiA – 88 450zł.

 1. Droga w Linowie (Linów Góry) – 520m – wartość zadania  159 045,52zł,  dofinansowanie z MSWiA 84 130zł.

 1. Droga w Chrapanowie – 250m, wartość zadania 78 422,94zł, dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 15 000zł.

 1. Droga Zawichost ul Trójca – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego prze erozją – 696m, wartość zadania 341 601,28zł, dofinansowanie z MSWiA 273 281zł.

 1. We współpracy z Powiatem Sandomierskim wyremontowano ponad 1100m drogi powiatowej Linów – Maruszów, wartość zadania 141 959,22zł, udział Gminy w zadaniu 14 196,22zł.

     Ważną inwestycją   była także budowa dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wraz z renowacją elewacji. Wartość inwestycji 153 750 zł. Dotychczasowy stropodach był w złym stanie technicznym i powodował ciągłe zalewanie pomieszczeń na drugim piętrze i niszczenie budynku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i niepełnosprawnych, adaptowano na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej pomieszczenia na parterze budynku.

W miesiącach wakacyjnych  wykonany został również remont dachu na budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście, koszt wykonania prac wyniósł 27 955,62zł.

    Ważnym przedsięwzięciem  z zakresu bezpieczeństwa było pozyskanie środków z Komendy Głównej PSP  i  zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Zawichoście  o wartości katalogowej ponad 56 000zł.

Udział finansowy Gminy w realizacji zakupu sprzętu  to 17 000zł.

    W miesiącu maju  na zewnętrznych granicach Gminy Zawichost w miejscowości Linów oraz Zawichost (Podgórze) zamontowane zostały nowe witacze (wartość 8 745,30zł).

     W drugiej połowie roku przeprowadzona została  akcja usuwania azbestu. W ramach akcji zdemontowano z dachów i zutylizowano ponad 4 500 m.kw azbestu oraz odebrano i  zutylizowano  już zdemontowane  blisko 37,5 tony pokryć azbestowych.

Wartość zadania – 42 081zł, na realizacje zadania pozyskano 35 769 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Rok 2016 był rokiem opracowania bądź przyjęcia ważnych dokumentów strategicznych :

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost   - koszt opracowania  56 000zł.
 • Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost, dokumentu niezbędnego do ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej na rewitalizację miasta, koszt opracowania dokumentu 11 931zł, na opracowanie Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90% wartości zadania.
 • Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu niezbędnego do ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej na działania związane min. z odnawialnymi źródłami energii i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń - wartość zadania  24 600zł, dofinansowanie  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach - 19 680zł.

     Opracowano również dokumentację techniczną na następujące inwestycje :

 • budowę budynku wielofunkcyjnego przy stadionie sportowym – koszt opracowania        17 220zł.
 • modernizację ujęcia wody w miejscowości Wygoda – koszt opracowania 39 975zł .
 • rewitalizację Zawichostu ( ul. Głęboka, Szkolna, Leonarda, Zielna, budynek OSP tereny wokół szkoły) – koszt opracowania 55 000zł.

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowę Ośrodka Zdrowia – koszt opracowania 28 000zł

     Ponadto Gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem „Spełnić marzenia”,  we współpracy z Bankiem Żywności,  objęła pomocą żywnościową ponad 660 osób, które w trakcie roku  otrzymały wsparcie w postaci paczek żywnościowych na łączna kwotę ponad 143 000zł.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.