Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 144

FOTOWOLTAIKA - ankieta (do 25 stycznia 2017)

11.01.2017

Dofinansowania do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Gminy Powiatu Sandomierskiego  rozpoczynają  przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną, polegającą na instalacji

OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) dla osób prywatnych z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

termin naboru: II kwartał 2017 r.

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poziom dofinansowania wynosi do 70% inwestycji minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, kolektory) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE ( fotowoltaiki, kolektory) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

Instalacja urządzeń OZE  dla osób prywatnych umożliwi mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

 • Aby otrzymać dofinansowanie w projekcie nie ma konieczności zaciągania kredytu przez mieszkańca, tzn. w Projekcie nie uczestniczy bank komercyjny.
 • Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym wykonywana jest instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis.
 • Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie Gminie miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku gdy właścicielami nieruchomości jest kilka osób – wszystkie te osoby muszą być łącznie stroną umowy).
 • Gmina przekaże w bezpłatne użytkowanie mieszkańcowi instalacje na okres 5 lat. Po 5 latach Gmina przekaże prawo własności instalacji mieszkańcowi.

                  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety.

ANKIETY NALEŻY SKŁADAĆ W URZEDZIE MIASTA I GMINY ZAWICHOST W TERMINIE DO 25 STYCZNIA 2017r.

 

Dotychczas złożone ankiety pozostają ważne

I.       Instalacja fotowoltaiczna: panel fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w elektryczną.

•        Moc instalacji nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa do gospodarstwa domowego (patrz umowa z ZE);

•        1 kW = 7m2 dach;

•        10 kW = 3 ar (grunt);

•        Koszt instalacji 1 kW ok. 6000,00 netto. (koszt średniej instalacji 3 kW wyniesie ok. 18 000zł netto)

II. Kolektory słoneczne:

•        Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła którym może być ciecz (np. glikol, woda) lub gaz (np. powietrze);

•        Kolektory te znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych i do produkcji ciepłej wody użytkowej;

•        Przy wykorzystaniu instalacji wyłącznie do produkcji CWU można liczyć, że zapewni ona średnio rocznie połowę potrzebnej energii. Przy bardzo dobrze zoptymalizowanych instalacjach do 65%, jedynie w miesiącach letnich można spodziewać się 100% energii ze słońca;

Dobór kolektorów:

do 3 osób    - 2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 4,6 m2 oraz zasobnik min. 230 l;

- 2 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 3 m2 oraz zasobnik min. 210 l

od 4 do 7    - 3 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 6,9 m2 oraz zasobnik min. 345 l;

- 3 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 4,5 m2 oraz zasobnik min. 315 l

8 i więcej     - 4 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 9,6 m2 oraz zasobnik min. 480 l;

- 4 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 6 m2 oraz zasobnik min. 420 l

 

III.    Pompa ciepła

 

•        Urządzenie które podnosi temperaturę pobranego ciepła z otoczenia do poziomu temperatury wymaganego dla celów grzewczych nazywamy pompą ciepła.

•        Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem energii (40-45°C)

•        Zalecana jest dla nowobudowanych obiektów lub po termomodernizacji w których zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe lub niskotemperaturowe grzejniki;

•        Ze względu na znaczny pobór energii elektrycznej zalecane połączenie z instalacją fotowoltaiczną

•        Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym;

IV.     Pompa powietrzna

•        Źródłem ciepła wykorzystywanym do ogrzewania obiektów może być także powietrze (również o temp. poniżej 0 °C)  - pompa powietrzna.

 1. Instalacja fotowoltaiczna: panel fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w elektryczną.
 • Moc instalacji nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa do gospodarstwa domowego (patrz umowa z ZE);
 • 1 kW = 7m2 dach;
 • 10 kW = 3 ar (grunt);
 • Koszt instalacji 1 kW ok. 6000,00 netto.

II. Kolektory słoneczne:

 • Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła którym może być ciecz (np. glikol, woda) lub gaz (np. powietrze);

•    Kolektory te znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych i do produkcji ciepłej wody użytkowej;

 • Przy wykorzystaniu instalacji wyłącznie do produkcji CWU można liczyć, że zapewni ona średnio rocznie połowę potrzebnej energii. Przy bardzo dobrze zoptymalizowanych instalacjach do 65%, jedynie w miesiącach letnich można spodziewać się 100% energii ze słońca;

Dobór kolektorów:

do 3 osób

- 2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 4,6 m2 oraz zasobnik min. 230 l;

- 2 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 3 m2 oraz zasobnik min. 210 l

od 4 do 7

- 3 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 6,9 m2 oraz zasobnik min. 345 l;

- 3 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 4,5 m2 oraz zasobnik min. 315 l

8 i więcej

- 4 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 9,6 m2 oraz zasobnik min. 480 l;

- 4 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 6 m2 oraz zasobnik min. 420 l

 

 1. Pompa ciepła
 • Urządzenie które podnosi temperaturę pobranego ciepła z otoczenia do poziomu temperatury wymaganego dla celów grzewczych nazywamy pompą ciepła.
 • Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem energii (40-45°C)
 • Zalecana jest dla nowobudowanych obiektów lub po termomodernizacji w których zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe lub niskotemperaturowe grzejniki;
 • Ze względu na znaczny pobór energii elektrycznej zalecane połączenie z instalacją fotowoltaiczną
 • Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym;
 1. Pompa powietrzna
 • Źródłem ciepła wykorzystywanym do ogrzewania obiektów może być także powietrze (również o temp. poniżej 0 °C)  - pompa powietrzna.

 

Ankiety można pobrać ze strony internetowej Gminy oraz w  Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost pokój nr  17 i 19 .

Ankiety należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

w terminie do  25 stycznia 2017r.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.