I. Komisja Rozwoju Gospodarczego
Paweł Bednarski – Przewodniczący Komisji
Dariusz Małecki – Z-ca Przewodniczącego Komisji
Wit Błasiak – Członek Komisji
Robert Gradziński  – Członek Komisji
Marek Grzyb  – Członek Komisji
Łukasz Kędziora – Członek Komisji
Radosław Krakowiak – Członek Komisji
Jan Bielawa – Członek Komisji
Małgorzata Mianowana – Członek Komisji
Edyta Rębiś – Członek Komisji
Wojciech Siwek – Członek Komisji
Andrzej Stępień – Członek Komisji
Piotr Śliwiński – Członek Komisji
Katarzyna Tenderowicz – Członek Komisji
II. Komisja Społeczna
Katarzyna Tenderowicz – Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Mianowana – Z-ca Przewodniczącej Komisji
Marek Grzyb – Członek Komisji
Radosław Krakowiak – Członek Komisji
Jakub Kruszyna – Członek Komisji
Paweł Bednarski – Członek Komisji
Edyta Rębiś – Członek Komisji
Śliwiński Piotr – Członek Komisji
Jan Bielawa – Członek Komisji
III. Komisja Rewizyjna
Robert Gradziński – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Tenderowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
Łukasz Kędziora – Członek Komisji
Wojciech Siwek – Członek Komisji
Paweł Bednarski – Członek Komisji
IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wojciech Siwek – Przewodniczący Komisji
Jan Bielawa – Członek Komisji
Wit Błasiak – Członek Komisji
Piotr Śliwiński – Członek Komisji
Katarzyna Tenderowicz – Członek Komisji