Klub „Senior+” w Piotrowicach

Klub Senior+ w Piotrowicach został utworzony w 2020 roku w ramach rządowego programu Senior+. Całkowity koszt remontu budynku i wyposażenia wyniósł 150.000,00 zł.  W  ramach otrzymanego dofinansowania gmina wyremontowała i doposażyła budynek w Piotrowicach zgodnie ze standardami przewidzianymi w programie Senior+. Głównie skupiono się na remoncie zewnętrznym budynku, który wymagał wykonania nowej elewacji, odwodnienia, schodów prowadzących do obiektu. Wybudowany został również taras. Wewnątrz zostały wykonane prace malarskie i naprawcze. Obiekt został doposażony w sprzęt niezbędny do uczestniczenia seniorów w zajęciach. W roku 2021 zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Piotrowicach wynosi 127.000,00 zł. Kwota 32.040,00 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny gminy Zawichost.

Klub Senior+ w Piotrowicach został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Zawichost.

Klub Senior+ funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i dysponuje 15 miejscami.

Korzystanie ze świadczeń Klubu ,,Senior+” w Piotrowicach jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XXVI/164/20 Rady Miejskiej Zawichost  z dnia 21 grudnia 2020.

Zakres usług świadczonych przez Klub „Senior+” obejmuje:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
 • aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty,
 • zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości oraz talentów,
 • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
 • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, kinezyerapia, zajęcia z fizjoterapeutą.
 • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
 • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

 • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie gminy Zawichost.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.

 

Załączniki:

 1. Regulamin Klubu Senior+ w Piotrowicach (plik docx 56KB)