Klub „Senior+” w Czyżowie Szlacheckim

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim został utworzony w 2017 w ramach rządowego programu Senior+ łączna kwota dofinansowania na utworzenie i wyposażenie placówki wyniosła: 145 588,94zł. W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Czyżowie Szlacheckim wynosi 74.488,00 zł. Kwota 31 438,36 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny gminy Zawichost.

Klub Senior + w Czyżowie Szlacheckim jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców gminy Zawichost powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim funkcjonuje od wtorku do piątku w następujących godzinach:

wtorek od 8:00 do13:00

środa od 13:00 do 18:00

czwartek od 13:00 do 18:00

piątek od 8:00 do13:00

Placówka dysponuje 15 miejscami, korzystanie ze świadczeń Klubu ,,Senior+” w Czyżowie Szlacheckim jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XV/96/20 Rady Miejskiej Zawichost  z dnia 24 stycznia 2020.

Zakres usług świadczonych przez Klub „Senior+” obejmuje:

  • usługi socjalne,
  • aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty,
  • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
  • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, kinezyerapia, zajęcia z fizjoterapeutą.
  • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, krawiectwo, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
  • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

  • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkujące na terenie gminy Zawichost.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.

 

Załączniki:

  1. Regulamin Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim (plik docx 52KB)