Zespół Szkoły i Przedszkola  w Czyżowie Szlacheckim im. Orła Białego

27-630 Zawichost

tel. (015) 835-51-16
www.spczyzow.pl
adres e-mail: szkolaczyzow@op.pl

________________________________________

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście
im. Ziemi Zawichojskiej
ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost
tel./fax (15) 836-47-08
www.zsip-zawichost.vot.pl
e-mail: szkola.pod.zawichost@interia.pl
________________________________________

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Zawichoście
tel.: (15) 83 64 036
www.biblioteka-zawichost.pl
email: biblioteka.zawichost@wp.pl
________________________________________

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
Zawichost ul. Żeromskiego 33
tel. 15 836 41 64
tel. 508 238 658
e-mail: mgokzawichost@interia.pl
www.mgok-zawichost.pl
________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście
ul. Żeromskiego 50
tel. (15) 8364 634
email: zgkimzaw@wp.pl

________________________________________

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście
Zawichost, Szkolna 8
tel. (15) 836-45-61
email: sds.zawichost@wp.pl
________________________________________

Centrum Usług Wspólnych
ul. Żeromskiego 50
email: cuw@zawichost.pl

 ________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
www.zawichost.opsinfo.pl
email: ops@zawichost.pl, opszawichost@poczta.fm

________________________________________

Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
ul. Żeromskiego 50

________________________________________

Klub dziecięcy ,,Kraina Maluszka” w Zawichoście

ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost

email: krainamaluszka@zawichost.pl