Gmina Zawichost położona jest w środkowowschodniej części Wyżyny Sandomierskiej, która jest częścią większej jednostki geograficznej o nazwie Wyżyna Kielecko-Sandomierska. Ogólna powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 80,19 km2.

Gminę Zawichost, według danych Urzędu Miasta i Gminy, zamieszkuje na 31.12.2019 r. 4385 osób, z czego 40% mieszka w mieście Zawichost. Szczegółowy podział liczby mieszkańców na sołectwa przedstawia poniższa tabela:

 

 

Wyszczególnienie

na 31.12.2018 r.

1.

Zawichost

1695

2.

Czyżów

589

3.

Podszyn

235

4.

Kolecin

34

5.

Chrapanów

218

6.

Dąbie

95

7.

Piotrowice

132

8.

Dziurów

138

9.

Wygoda

92

10.

Pawłów

146

11.

Wyspa

140

12.

Józefków

54

13.

Linów

775

 

Razem

4343