Edyta Rębiś

Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w sprawach skargi wniosków

w każdy wtorek w godzinach od 14.30 do 15.30
w sali numer 1 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście