News

Informacje dotyczące dodatku osłonowego

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają: – 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, – 1500 zł netto na osobę […]

News

Kurs chemizacyjny – uzupełniający

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu zaprasza na kurs chemizacyjny – uzupełniający umożliwiający stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy: kurs odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. od godz. 800  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście, koszt kursu wynosi 100 zł, należy […]

News

Do Zawichostu wróci posterunek Policji

   W środę, 29 grudnia 2021 roku Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu wspólnie z nadinsp.  Jarosławem Kaletą Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach, podpisała akt notarialny stwierdzający przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki gminnej przy ul. Sportowej […]