Bez kategorii

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  ogłasza nabór wniosków numer 2/2022 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”  w […]

Bez kategorii

Informacja

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie  w 2022 roku. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu informuje, że pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie prowadzona w każdy wtorek od godziny 8:00 w budynku […]

Bez kategorii

Najlepsze inicjatywy ekologiczne będą nagrodzone

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Ekologicznym UE: wyróżnienie dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć ekologicznych przyczyniających się do zmniejszenia […]