Bez kategorii

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż będzie wydawana kawa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2 Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór kawy do 30 września […]

Bez kategorii

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, […]

Bez kategorii

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”, w Gminie Zawichost otwarty został nabór uzupełniający do projektu. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie swojego współuczestnictwa do dnia 15.09.2021 […]

Bez kategorii

Odnawialne źródła energii OZE

MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOLOWYCH NA TERENIE GMINY BIELINY PARTNER PROJEKTU  – GMINA ZAWICHOST DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GMINA ZAWICHOST W PARTNERSTWIE  Z GMINĄ BIELINY ZREALIZUJE PROJEKT, KTÓRY PODNIESIE JAKOŚĆ I […]

Bez kategorii

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych. Burmistrz Zawichostu niniejszym ogłoszeniem informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – deszcz nawalny, który wystąpił w […]