Bez kategorii

Pożytek publiczny

Burmistrz ZawichostuOGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERTna wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku Burmistrz ZawichostuOGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERTna wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 roku

Bez kategorii

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z PFZ, położonych Gminie Zawichost przeznaczonych do licytacji.

Bez kategorii

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z PFZ, położonych w miejscowości Czyżów Szlachecki przeznaczonych do licytacji.

Bez kategorii

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a […]

Bez kategorii

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z PFZ, położonych w miejscowościach Zawichost, Dąbie, Podszyn.