Logo Miasto i Gmina Zawichost

projekt pn. ZDOBYWAMY INTERDYSCYPLINARNĄ WIEDZĘ

http://www.spelnicmarzenia.stronazen.pl/wp-content/uploads/2018/05/logo123.jpg

Od 1.01.2018 do 31 03.2019  Stowarzyszenie Spełnić marzenia realizuje projekt pn. ZDOBYWAMY INTERDYSCYPLINARNĄ WIEDZĘ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo , działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

W ramach projektu wsparcie skierujemy do uczniów i uczennic klas I- VII Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 w szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim o godz. 16:00

Załączniki


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.spelnicmarzenia.stronazen.pl/wp-content/uploads/2018/05/logo123.jpg

Informacja

Od dnia 2 lutego  uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim  rozpoczęli zajęcia  dodatkowe w ramach projektu „Zdobywamy interdyscyplinarną wiedzę „współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo , działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i  ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych .

Prowadzone są w sposób nowatorski, wykorzystują potencjał każdego ucznia. Forma przekazu, tempo a zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i indywidualnych uwarunkowań każdego ucznia zważając na indywidualne możliwości i predyspozycje uczestników projektu.

———————————————————————————————————-

Stowarzyszenie Spełnić marzenia zakończyło rekrutację do projektu pn Zdobywamy interdyscyplinarną wiedzę współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo , działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i  ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych .

 Całkowita wartość projektu 198 413,25 zł  a kwota dofinansowania ze środków EFS 168 651,26 zł

Do projektu zostało zakwalifikowanych 99 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim klas I-VII.

W ramach oferowanego wsparcia uczniowie realizować będą  zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

Uczniowie klas I-III  realizować będą  program autorski „ LabGiganci”- zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentu

W ramach programu LabGigaci wykorzystywane będą e-podręczniki opracowane ze środków EFS w latach 2007-2013,2014-2020 które zostały dopuszczone do użytku szkolnego. Są to Zgrzyciaki klasa I-III. Podręcznik elektroniczny znajduje się na stronie www.ore.edu.pl.

 Uczniowie klas IV-VII realizować będą  projekty edukacyjne gdzie uczniowie przy ich realizacji wykorzystywać będą interdyscyplinarną wiedząc w ten sposób niezbędne kompetencje kluczowe.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa zostanie wyposażona min w tablice multimedialne, laptopy, rzutniki, materiały dydaktyczne do pracowni matematycznej i przyrodniczej, wyposażenie – meble, materiały autorskie.

Sprzęt i wyposażenie posłużą przez wiele lat i wspomagać będą proces dydaktyczny.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.