Zaproszenie na spotkanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pragnie poinformować o spotkaniu nazwą: „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”.

Wydarzenie rozpocznie się 3.10.2023 r. o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wyspie ( Pisary 46a, 27-530 Ożarów )  i jest ono skierowane do wszystkich Sołtysów z powiatu sandomierskiego oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za obsługę programu: „Czyste Powietrze” w miastach i gminach. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja i zaangażowanie lokalnych społeczności w troskę o klimat i środowisko. Będzie to również okazja do uhonorowania dotychczasowej działalności Sołtysów za wkład w promocję Programu „Czyste Powietrze”.

Podczas prelekcji Doradcy Energetyczni poinformują o możliwości skorzystania z dotacji na wymianę źródeł ciepła, której maksymalna wartość wynosi 136 200,00 zł. Dodatkowo według nowych zasad każda gmina otrzyma wsparcie z WFOŚiGW w Kielcach w postaci dofinansowania w wysokości 1700,00 zł za każdy prawidłowo rozliczony wniosek. Szczegóły zostaną omówione w trakcie szkolenia.