Sołectwo Linów reprezentowało gminę na Powiatowym Święcie Plonów

   Sołectwo Linów reprezentowało gminę na Powiatowym Święcie Plonów, które miało miejsce 20 sierpnia br., w Dwikozach. W wydarzeniu wzięli udział: posłowie na sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, delegacje wieńcowe, mieszkańcy z całego powiatu. Gminę Zawichost reprezentowali: Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Edyta Rębiś Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost, Patrycja Sus-Lutyńską dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wraz z pracownikami oraz Dariusz Małecki Sołtys Linowa wraz z delegacją wieńcową.

   Powiatowe obchody dożynkowe rozpoczęła polowa Msza Święta. W kolejnej części wydarzenia nastąpiło symboliczne przekazanie chleba przez gospodarzy dożynek oraz prezentacja poszczególnych wieńców oraz stoisk promujących poszczególne miejscowości z powiatu sandomierskiego. W okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście podziękowali rolnikom, sadownikom oraz ogrodnikom za trud i pracę podczas tegorocznych zbiorów. Komisja konkursowa  ogłosiła zwycięzcę tegorocznego Powiatowego Święta Plonów, czyli wieniec wykonany przez Miasto i Gminę Klimontów.

   Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom, które przygotowały tradycyjne wieńce w gminie Zawichost. Ogrom pracy oraz trud włożony w organizację zawichojskiego święta plonów, jak również podtrzymanie tradycji dożynkowej w gminie, z pewnością zostanie zapamiętany na długo.