III Bieg Świętojański – Szczęśliwa Siódemka

I. TERMIN i MIEJSCE

1. Termin: 24 czerwca 2023 r. (sobota) godz. 9.00 – pierwsze biegi dziecięce, godz.
10.00 – bieg główny.
2. Trasa: ok. 7 km ulicami miasta oraz drogą wzdłuż wału wiślanego (nawierzchnia
asfaltowa, droga szutrowa).
3. Start i meta: ul. Szkolna w Zawichoście
4. Biuro Zawodów – ul. Szkolna w Zawichoście
5. Depozyt – ul. Szkolna, budynek ZSiP w Zawichoście

II. PROGRAM IMPREZY:

7.00 – 9.00 Biuro Zawodów – weryfikacja uczestników, przyjmowanie zgłoszeń i
wydawanie numerów oraz pakietów startowych.
Uwaga! Wszystkim zawodnikom dorosłym oraz dzieciom, zgłoszonym do udziału w biegu w dniu startu, nie gwarantujemy pakietu startowego.

9.00 – 9.30 Biegi dziecięce i młodzieżowe w następującej kolejności:
Bieg dzieci najmłodszych – kat. 3 – 6 lat ( ok.100 m)
Bieg dzieci – kat. 7 – 9 lat ( około 200 m)
Bieg na dystansie ok. 600 m dla dzieci – kat. 10 – 12 lat – start wspólny dziewcząt i
chłopców
Bieg na dystansie ok. 800 m dla młodzieży – 13- 15 lat – start wspólny dziewcząt i
chłopców

Uwaga!
Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród dzieciom nastąpi bezpośrednio po
zakończeniu każdego, kolejnego biegu.
O przypisaniu dziecka do właściwej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!

10.00 – Start biegu głównego
10.05 – Start zawodników nordic walking
11.30 – Zamknięcie trasy
12.00 – Uroczyste zakończenie biegu, dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród 

III. NAGRODY

Organizator przewidział dla najszybszych uczestników biegu głównego nagrody
pieniężne za zajęcie miejsc 1 – 3 w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Wysokość nagród:
I miejsce – 300zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, zapisani w terminie do 12 czerwca 2023 i uiszczą w tym terminie opłatę startową, roku otrzymają pamiątkowy medal. W kategoriach wiekowych zawodnicy, zajmujący trzy pierwsze miejsca, otrzymują pamiątkowe puchary. Nagrody w kategorii open i wiekowych nie kumulują się.

Wszyscy uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowego, zapisani w terminie do 12 czerwca 2023 roku otrzymują pamiątkowe medale. Za zajęcie pierwszych trzech
miejsc w kategoriach wiekowych, dzieci i młodzież otrzymują dyplomy. Organizator
nie wyklucza dodatkowych nagród, o ile pozwolą na to środki, pozyskane od sponsorów.

Marsz nordic walking – wszyscy zawodnicy, zapisani do dnia 12 czerwca 2023 roku, którzy uiszczą opłatę startową w tym terminie i pokonają trasę w wyznaczonym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Uwaga! Organizator przewidział dla uczestników marszu puchary oraz nagrody
pieniężne za zajęcie miejsc 1 – 3 w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Wysokość nagród:
I miejsce – 300zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł

Uwaga! Wszystkie nagrody należy odebrać osobiście, wyłącznie w dniu zawodów. 

REGULAMIN

III BIEG ŚWIĘTOJAŃSKI W ZAWICHOŚCIE „SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA”