INFORMACJA

Burmistrz Zawichostu uprzejmie informuje,
iż termin obowiązkowego zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji upłynął w dniu 30.04.2023 r. W związku z powyższym osoby, które nie dokonały zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, proszone są o niezwłoczne wypełnienie tego obowiązku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r.

Burmistrz Zawichostu