Jednostka OSP w Dziurowie w Krajowym Rejestrze Ratowniczo-Gaśniczym

   W sobotę, 1 kwietnia br., miała miejsce uroczystość oficjalnego włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
   Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla Druhów z OSP Dziurów za nienaganną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.  Odznaczenia wręczyli: Waldemar Maruszczak – Zastepca Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP,  st. bryg. Artur Brachowicz -Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w asyście parlamentarzystów: Agaty Wojtyszek – Poseł na Sejm RP, Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, Jarosława Rusieckiego – Senatora RP.
   Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Sylwester Solczyński, srebrny medal otrzymał druh Dariusz Sitarski , brązowym medalem odznaczeni zostali druhowie: Emil Spinek , Paweł Maj, Paweł Pokrzywa. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Marek Dąda, Karol Dudziński, Piotr Bęczkowski, Grzegorz Bęczkowski, Sebastian Rzepecki .
 
Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście. Współorganizacja: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście.