Informacja odnośnie trwałości projektu „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” nr RPSW.09.02.01-26-0066/19

Gmina Zawichost/Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście informują, iż w ramach projektu Dom Dziennego Pobytu w Zawichościenr RPSW.09.02.01260066/19 utworzono 18 miejsc świadczenia usług społecznych w Dziennym Domu Pomocy w Zawichoście.
Miejsca te zostaną utrzymane w okresie trwałości projektu, tj. od 01.05.2023r. przed minimum 40 miesięcy