DODATEK GAZOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 roku lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB(dotyczy nowych budynków)

Komu przysługuje refundacja podatku VAT

Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach. Dofinansowanie przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód za 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 29 lutego 2024r. dochód za 2022r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Aby otrzymać dodatek do gazu, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wniosek o refundację podatku  VAT. Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29.02.2024 lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy (faktura musi dotyczyć rzeczywistego zużycia gazu, nie może być to faktura prognozowana, w przypadku faktur prognozowanych o refundację podatku VAT będzie można ubiegać się po otrzymaniu faktury rozliczeniowej za cały 2023 rok)
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W jaki sposób złożysz wniosek?

  • Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście,
  • Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Pamiętaj, aby wniosek był ważny musisz podpisać go elektronicznie bądź potwierdzić poprzez profil zaufany.
  • E-PUAP: /kkbi77t025/skrytka

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

Załączniki:

  1. Wniosek o dodatek gazowy (plik pdf 1197KB)
  2. Klauzula (plik doc 38KB)