Komunikat ws. dystrybucji węgla na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2022 roku podpisaliśmy umowy z firmami:

 1. Handel Artykułami Przemysłowymi oraz Usługi Transportowe Maziarz Henryk
  ul. Ostrowiecka 52, 27-630 Zawichost,
 2. Firma Produkcyjno Handlowo-Usługową  „BUDIMAT” Iwona Ciamaga,                        
  ul. Ostrowiecka 48, 27-630 Zawichost,
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLECH” Emil Olech,
  ul. Plażowa, 427-630 Zawichost
  Plac składowy: Zawichost ul. Trójca 60,
 4. Handel Usługi Transportowe Dziubińscy sp.j.
  Linów 93A, 27-630 Zawichost.

Powyższe firmy będą świadczyły usługę transportu, dystrybucji i wydawania węgla wśród mieszkańców Miasta i Gminy Zawichost.

Gmina będzie sprzedawać węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 1 999,00 zł brutto za jedną tonę węgla. Do wskazanej ceny nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszty związane z transportem węgla z ww. składu do miejsca zamieszkania pokrywa mieszkaniec. Węgiel można odebrać również transportem własnym.

Jeśli węgiel odbierany będzie z placu przy pomocy własnego lub wynajętego środka transportu, do powyższych kosztów, dojdzie koszt pełnomocnictwa dla kierowcy do odbioru węgla w wysokości 17,00 zł. Kosztu tego nie ponosi się,  jeśli kierowcą jest bliska osoba np. współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

Opłaty za udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy nr:
33 9429 0004 2001 0100 1531 0001

Jeżeli wniosek na zakup węgla zostanie pozytywnie zweryfikowany Wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie o konieczności uiszczenia opłaty oraz otrzyma dowód wpłaty na zakup węgla.

Opłatę można uiścić za pośrednictwem:

 • Banków, bądź Poczty Polskiej,
 • W placówce Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, Oddział w Zawichoście (bez dodatkowych opłat) ul. Żeromskiego 37, 27-630 Zawichost,
 • Przelewem.

Dane do wpłaty/przelewu

Odbiorca: Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

Nr rachunku bankowego: 33 9429 0004 2001 0100 1531 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, adres – zakup węgla

WAŻNE: Następnie po upływie 3 dni od dokonania wpłaty prosimy o zgłaszanie się z dowodem wpłaty do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost po odbiór Faktury VAT, która będzie stanowić podstawę do odbioru zakupionego węgla.

Planowany termin dystrybucji węgla to 6 grudnia. O terminie dystrybucji węgla będziemy Państwa informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 8364115 wew. 27.

 

Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu