Budżet Gminy Zawichost na 2023 rok

1
1
    Przyjęty przed Świętami przez Radę Miejską Zawichost budżet na rok 2023, to budżet rekordowy!
   Budżet, gdzie dochody gminy wynoszą 45 740 982,57 zł i stanowią 236%  dochodów budżetu z 2018 roku, który wynosił zaledwie 19 419 351,98 zł.
  Taki wzrost dochodów udało się uzyskać m.in. dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej
   W budżecie na 2023 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowano 30 536 529,62 zł, co pozwoli zrealizować wiele długo wyczekiwanych i ważnych dla Mieszkańców inwestycji.