Przydrożna figura w Zawichoście została odbudowana!

   Została zakończona budowa przydrożnej figury w Zawichoście. W środę, 2 listopada 2022 roku, odbył się odbiór techniczny odbudowanego symbolu miasta.

  Koszt inwestycji wyniósł około 122.000,00 zł, a wiernego odwzorowania figury i jej detali dokonała Pracownia Arstystyczna p. Jarosława Dąbrowskiego z Ożarowa. 

 

  Figura została wzniesiona najprawdopodobniej w XVII wieku dla oznakowania biegnącego tędy traktu podróżnego z Krakowa na Litwę. Pierwotnie był to okrągły słup, w czasach późniejszych został wzmocniony w dolnej części stożkową podstawą. Jesienią 2015 roku w figurę uderzył TIR, niszcząc ją całkowicie. Siedem lat później została odbudowana zachowując swój dawny urok.