Nasadzenia roślinności miododajnej

Gmina Zawichost przystąpiła do projektu pn. ‘’ Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim- 2022 r.’’, które zostały posadzone na gminnych terenach zielonych dostępnych publicznie.

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowią ważny element proekologiczny i środowiskowy.

Pozyskane drzewa w ramach w/w projektu to: lipa Moltkego, jarząb pospolity, śliwa wiśniowa, tawuła japońska.