XX edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”

Szanowni Państwo!

Przed nami kolejna XX edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy.

W 2022 roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, pomoc uchodźcom w związku z konfliktem w Ukrainie.

Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka.

Ważnym kryterium jest również oryginalność projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki, działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi nominacjami Kapituła zdecyduje o wyborze laureatów większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów przez poszczególnych nominowanych decydujący głos przypada Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Zachęcam mieszkańców oraz podmioty z Państwa terenu do składania wniosków o przyznanie nagrody „Czyste Serce”, która jest wyrazem troski i dbałości o innych.

Powyższe wyróżnienie jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego – założyciela ruchu czystych serc, twórcy między innymi Monaru, człowieka o wyjątkowej wrażliwości, który aktywnie angażował się w działalność prospołeczną.

Formularze wniosków o przyznanie nagrody oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem  www.kielce.uw.gov.pl w zakładce aktualności pod linkiem: www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/22463,quotCzyste-Sercequot-2022-Nagroda-Wojewody-Swietokrzyskiego.html

Zwracam się także z prośbą do Państwa o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości oraz zamieszczenie jej na stronach internetowych Państwa jednostek.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
/-/ Zbigniew Koniusz