KOMUNIKAT

   W związku z prowadzonymi przez polski rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Burmistrz Zawichostu zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Zawichost o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Zawichost na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

   Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście osobiście (pokój nr 17, II piętro), telefonicznie pod nr 15 836 41 15 wew. 27 lub e-mailem na adres: urzad@zawichost.pl.