80. rocznica likwidacji getta w Zawichoście

    W przeddzień 80. rocznicy likwidacji getta w Zawichoście, złożone zostały kwiaty i zapalono znicze przy symbolicznej macewie – pomniku na cmentarzu żydowskim w Zawichoście. W imieniu Katarzyny Kondziołki Burmistrz Zawichostu kwiaty złożyły: Ewelina Ura-Kamińska Zastępca Burmistrza Zawichostu, Patrycja Sus Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, Agnieszka Gubernat-Gajek Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichości. Pamięć ludności żydowskiej uczcili również uczniowie zawichojskiej Szkoły Podstawowej oraz przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Zawichoście. 

   Ten pamiętny dzień miał miejsce 29 października 1942 roku. Ludność żydowska została przepędzona z zawichojskiego getta do stacji kolejowej w Dwikozach, skąd następnie wszyscy zostali przewiezieni do obozu zagłady w Bełżcu.  29 października, to szczególny czas – jest to przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy do momentu wybuchu II wojny światowej, stanowili blisko połowę mieszkańców Zawichostu.

   Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Pokazują fragmenty wystawy „Judaika sandomierskie NIEOBECNI – z dziejów społeczności żydowskiej” przygotowanej w roku 2020 przez pracowników sandomierskiej instytucji kultury –  Karolinę Garę oraz dr. hab. Tomisława Giergiela.

Na zdjęciach widoczne:

– tablica o zakazie opuszczania przez Żydów dzielnicy żydowskiej w Zawichoście, odnaleziona w roku 2019 na ścianie jednego z domów naszego miasta, na co dzień obiekt znajduje się w Zawichojskim Lamusie Kultury Dawnej – Żywym Muzeum Regionalnym Powiśla Zawichojskiego, dzięki uprzejmości dyrektora oraz pracowników Muzeum Zamkowego tablica została poddana pracom konserwacyjnym;

– „Bożnica w Zawichoście” autorstwa Stanisławy Nikodymowej (1897-1988) – akwarela na papierze datowana na rok 1933, własność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.