XXII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

   Sołectwo Dziurów  reprezentowało Miasto i Gminę Zawichost oraz Powiat Sandomierski podczas XXII Dożynek Wojewódzkich w Bogorii, które odbyły się w niedzielę, 11 września 2022 roku.
   Serdecznie dziekujemy grupie wieńcowej z Panią Sołtys Jolantą Sitarską na czele za przygotowanie wieńca dożynkowego oraz stoiska promocyjnego. Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie za pomoc w organizacji wydarzenia.
   Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich mieszkańców wsi za ciężką, odpowiedzialną pracę i wkład, jaki wnoszą w rozwój naszej małej ojczyzny oraz całego kraju.