Ewaluacja LSR – zapraszamy do wypełnienia ankiet

W związku z przeprowadzaną ewaluacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowaną przez LGD Ziemi Sandomierskiej zwracamy się z prośbą do naszych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, których linki udostępniamy poniżej. 

 ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW – OSÓB, FIRM I INSTYTUCJI KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA LGD ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W RAMACH PROW 2014-2020 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD ZIEMI SANDOMIERSKIEJ